top of page
O MNIE.png

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO
SEKWENCJA ZMIAN

Polityka Prywatności 

serwisu internetowego

www.sekwencjazmian.pl

Firma Sequence of Change Ltd (właściciel) szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do jej ochrony poprzez niniejszą Politykę Prywatności.


Niniejsza Polityka prywatności reguluje dostęp do strony internetowej (serwisu) firmy Sequence of Change Ltd, w tym wszelkich usług, treści, funkcji i usług oferowanych przez Sequence of Change Ltd (,,Witryna").


Kiedy Państwo uzyskują dostęp do witryny, Firma uzyskuje jednocześnie pewne informacje na Państwa temat, zarówno automatycznie, jak i poprzez dobrowolne działania, które może podjąć podczas Państwa wizyty. Niniejsza polityka ma zastosowanie do informacji, które są gromadzone w Witrynie oraz w wiadomościach e-mail, SMS lub innych wiadomościach elektronicznych pomiędzy użytkownikiem a Witryną (stroną internetową, serwisem).


Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystając z Witryny oraz dokonując zakupu, automatycznie zostaje zaakceptowany regulamin serwisu oraz zgoda na przestrzeganie Polityki prywatności. Jeśli nie chcą Państwo wyrazić zgody na Politykę prywatności, nie należy wchodzić na Stronę ani z niej korzystać.


Osoby poniżej 18 roku życia


Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. Żadna osoba poniżej 18 roku życia nie może przekazywać żadnych informacji na Stronie. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie używaj ani nie podawaj żadnych informacji na tej Stronie internetowej lub za pośrednictwem którejkolwiek z jej funkcji, nie dokonuj żadnych zakupów za pośrednictwem Witryny, ani nie podawaj nam żadnych informacji o sobie, w tym swojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail lub dowolnej nazwy użytkownika.


Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od osoby poniżej 18 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje. Jeśli uważają Państwo, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od osoby poniżej 18 roku życia lub na jej temat, prosimy o kontakt z nami przez wiadomości e-mail na adres sekwencjazmian@gmail.com


Informacje, które gromadzimy na Państwa temat


Kiedy uzyskują Państwo dostęp do Witryny, Firma pozna pewne informacje na Państwa temat.
Informacje, które nam Państwo przekazują. Witryna udostępnia użytkownikom różne miejsca do przekazywania informacji. Gromadzimy informacje, które użytkownicy podają, wypełniając formularze w Witrynie, komunikując się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz przekazując informacje podczas zamawiania produktu lub usługi za pośrednictwem Witryny.


Wykorzystujemy informacje, które nam Państwo przekazują, aby dostarczyć wybrany produkt lub usługę, poprawić naszą ogólną wydajność oraz udostępnić oferty, promocje i informacje.


Informacje, które gromadzimy za pomocą technologii automatycznego gromadzenia danych. Podczas poruszania się po naszej Witrynie, korzystamy z technologii automatycznego gromadzenia danych, w tym Google Analytics, w celu gromadzenia pewnych informacji o sprzęcie użytkownika, działaniach związanych z przeglądaniem. Obejmuje to zazwyczaj informacje o lokalizacji użytkownika oraz wszelką komunikację między komputerem użytkownika a naszą Witryną. Gromadzimy m.in. dane o typie używanego komputera, połączeniu internetowym, adresie IP, systemie operacyjnym i typie przeglądarki.


Informacje, które gromadzimy automatycznie, są wykorzystywane do celów statystycznych i nie zawierają danych osobowych. Wykorzystujemy te dane do ulepszania naszej strony internetowej i naszej oferty usług. W zakresie, w jakim dobrowolnie przekazują nam Państwo dane osobowe, nasze systemy powiążą automatycznie zebrane informacje z tymi danymi osobowymi.


Korzystanie z plików cookie i pikseli


Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, nasza strona internetowa wykorzystuje standardową technologię zwaną ,,plikami cookie" i logami serwera do zbierania informacji o tym, w jaki sposób nasza witryna jest używana. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie i dzienników serwera mogą obejmować datę i godzinę wizyty, przeglądane strony, czas spędzony na naszej stronie oraz strony internetowe odwiedzane tuż przed i tuż po naszej własnej, a także adres IP użytkownika.


Plik cookie to bardzo mały dokument tekstowy, który często zawiera anonimowy unikalny identyfikator. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, komputer tej witryny prosi o zgodę na przechowywanie tego pliku w części dysku twardego przeznaczonej specjalnie dla plików cookie. Każda strona internetowa może wysyłać własne pliki cookie do przeglądarki użytkownika, jeśli pozwalają na to preferencje przeglądarki, ale (w celu ochrony prywatności użytkownika) przeglądarka zezwala witrynie na dostęp tylko do plików cookie, które już do użytkownika wysłała, a nie do plików cookie wysłanych do użytkownika przez inne witryny.


Spółka korzysta również z technologicznych odpowiedników plików cookies, w tym pikseli mediów społecznościowych. Piksele te umożliwiają serwisom społecznościowym śledzenie odwiedzających zewnętrzne strony internetowe w celu dostosowania komunikatów reklamowych, które użytkownicy widzą podczas odwiedzania tej witryny mediów społecznościowych. Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z tych pikseli zgodnie z zasadami różnych serwisów społecznościowych.


Korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie


Niektóre treści lub aplikacje, w tym reklamy, w Witrynie są obsługiwane przez osoby trzecie, w tym reklamodawców, sieci i serwery reklamowe, dostawców treści i dostawców aplikacji. Te strony trzecie mogą używać plików cookie samodzielnie lub w połączeniu z sygnałami nawigacyjnymi lub innymi technologiami śledzenia w celu gromadzenia informacji o użytkowniku podczas korzystania z naszej witryny internetowej. Gromadzone przez nie informacje mogą być powiązane z danymi osobowymi użytkownika lub mogą gromadzić informacje, w tym dane osobowe, o jego aktywności online w czasie i w różnych witrynach internetowych i innych usługach online. Mogą wykorzystywać te informacje do dostarczania użytkownikowi reklam opartych na zainteresowaniach (behawioralnych) lub innych ukierunkowanych treści.


Nie kontrolujemy technologii śledzenia stosowanych przez te strony trzecie ani sposobu ich wykorzystywania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących reklamy lub innych ukierunkowanych treści należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiedzialnym dostawcą.


Informacje e-mail


Jeśli zdecydują się Państwo korespondować z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy zachować treść tych wiadomości e-mail wraz z Państwa adresem e-mail i naszymi odpowiedziami. Zapewniamy taką samą ochronę tej komunikacji elektronicznej, jaką stosujemy w przypadku przechowywania informacji otrzymywanych online, pocztą tradycyjną i telefoniczną. Dotyczy to również sytuacji, gdy rejestrują się Państwo na naszej stronie internetowej, rejestrując się za pośrednictwem któregokolwiek z naszych formularzy przy użyciu swojego adresu e-mail lub dokonując zakupu na tej stronie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z poniższymi zasadami dotyczącymi poczty e-mail.


Zasady dotyczące poczty e-mail


Zobowiązujemy się do zachowania poufności Państwa adresu e-mail. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie dzierżawimy zgromadzonych danych osobom trzecim i nie ujawniamy adresu e-
mail użytkownika żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w sekcji zatytułowanej Ujawnianie informacji o użytkowniku.


Jak i dlaczego gromadzimy informacje


Firma gromadzi informacje o użytkowniku w celu zakupu usługi i wspierania jego udziału w wybranych przez niego działaniach. Jeśli zakupią Państwo od nas produkt, gromadzimy Państwa dane. Wykorzystujemy te informacje do śledzenia preferencji użytkownika i informowania go o produktach i usługach, które użytkownik wybrał do otrzymywania, oraz o wszelkich powiązanych produktach i/lub usługach. Jako osoba odwiedzająca tę Witrynę mogą Państwo angażować się w większość działań bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Tylko wtedy, gdy użytkownik chce pobrać zasoby i/lub zarejestrować się w usługach, jest zobowiązany do podania informacji.


Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania użytkownikowi określonych komunikatów związanych z usługami Witryny, takich jak ogłoszenia o usługach, wiadomości administracyjne i komunikaty.


W jaki sposób wykorzystujemy informacje, które nam Państwo przekazują?


Wykorzystujemy dane osobowe w celu prezentowania Państwu naszej Witryny i jej zawartości, dostarczania informacji, przedstawiania ofert produktów i usług, dostarczania informacji o Państwa produktach, realizacji wszelkich umów między Państwem a Spółką, administrowania naszą działalnością biznesową, zapewniania obsługi klienta oraz udostępniania innych przedmiotów i usług naszym klientom i potencjalnym klientom.


Od czasu do czasu możemy wykorzystywać informacje, które nam Państwo przekazują, aby przedstawiać oferty zakupu produktów i usług dostarczanych przez osoby trzecie w zamian za prowizję, która ma być nam wypłacona przez takie osoby trzecie. Jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w takich promocjach, informacje o użytkowniku otrzymają osoby trzecie.


Od czasu do czasu możemy wykorzystywać informacje, które zostały nam przez Państwo przekazane, aby wyświetlać Państwu reklamy dostosowane do osobistych cech, zainteresowań i działań.


Ujawnianie informacji o użytkowniku


Co do zasady nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, nie dzierżawimy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy żadnych zebranych informacji, czy to automatycznie, czy w wyniku dobrowolnego działania użytkownika.
Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika naszym spółkom zależnym, stowarzyszonym i usługodawcom w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika.


Możemy ujawnić Państwa dane osobowe stronie trzeciej, w tym prawnikowi lub firmie windykacyjnej, gdy jest to konieczne do egzekwowania naszych warunków świadczenia usług lub jakiejkolwiek innej umowy między Państwem a Firmą.


Możemy przekazać Państwa dane dowolnemu następcy prawnemu w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich roszczeń i/lub działalności Spółki.


Możemy ujawnić informacje, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, innymi słowy, gdy w dobrej wierze uważamy, że wymaga tego prawo lub w celu ochrony naszych praw lub gdy jesteśmy do tego zmuszeni przez sąd lub inny organ rządowy.


W jaki sposób chronimy Państwa dane i zabezpieczamy transmisje informacji?


Stosujemy komercyjnie uzasadnione metody, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, które nam Państwo przekazują, oraz informacji, które gromadzimy automatycznie. Obejmuje to korzystanie ze standardowych protokołów bezpieczeństwa i współpracę tylko z renomowanymi dostawcami zewnętrznymi.


Poczta elektroniczna nie jest uznawana za bezpieczny środek komunikacji. Z tego powodu prosimy, aby nie wysyłać do nas prywatnych informacji pocztą elektroniczną. Jest to jednak dozwolone, ale na własne ryzyko. Niektóre informacje, które możesz wprowadzić na naszej stronie internetowej, mogą być bezpiecznie przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego nośnika znanego jako Secure Sockets Layer lub SSL. Informacje o karcie kredytowej i inne poufne informacje nigdy nie są przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Firma może korzystać z oprogramowania do tworzenia statystyk zbiorczych, które są wykorzystywane do takich celów, jak ocena liczby odwiedzających różne sekcje naszej witryny, jakie informacje są najbardziej i najmniej interesujące, określanie specyfikacji projektu technicznego oraz identyfikowanie wydajności systemu lub obszarów problemowych.


Zmiany zasad


Zgodnie z naszą polityką publikujemy wszelkie zmiany wprowadzone w naszej polityce prywatności na tej stronie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie postępowania z danymi osobowymi
naszych użytkowników, powiadomimy Państwo o tym pocztą elektroniczną na podany adres e- mail lub poprzez powiadomienie na stronie głównej Witryny. Data ostatniej aktualizacji polityki prywatności znajduje się na dole strony. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że posiadamy aktualny, aktywny i możliwy do dostarczenia adres e-mail oraz za okresowe odwiedzanie naszej Witryny internetowej i niniejszej polityki prywatności w celu sprawdzenia wszelkich zmian.


Prawa odwiedzających wynikające z RODO


Jeśli użytkownik znajduje się na terenie Unii Europejskiej, ma prawo do określonych informacji i przysługują mu określone prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawa te obejmują:


Będziemy przechowywać wszelkie informacje, które zdecydują się nam Państwo przekazać, do czasu, gdy (a) poprosisz nas o usunięcie informacji, (b) podejmiemy decyzję o zaprzestaniu korzystania z naszych obecnych dostawców danych lub (c) Spółka zdecyduje, że wartość przechowywania danych jest większa niż koszty ich przechowywania.


Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, które przechowuje Spółka, oraz prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych.


Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych.


Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawo do przenoszenia danych.


W zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który jest właściwy w sprawach związanych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.


Wymagamy tylko tych informacji, które są w uzasadniony sposób wymagane do zawarcia umowy z użytkownikiem. Nie będziemy wymagać od Państwa wyrażenia zgody na jakiekolwiek niepotrzebne przetwarzanie jako warunek zawarcia z nami umowy.

O MNIE: O mnie
bottom of page